Договірні відносини з клієнтами починаються з процесу ідентифікації юридичних та фізичних осіб та оцінки ризиків, що передбачені ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
  - виконання операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами 
- уладення договорів на брокерське обслуговування, договорів купівлі - продажу цінних паперів, разових замовлень та надання звітів по виконаних угодах.
- надання інформації щодо стану ринку цінних паперів, біржового курсу, та інших консультаційних послуг, що стосуються фондового ринку та не суперечать чинному законодавству та внутрішнім документам Торговця.