Компанія проводить діяльність депозитарної установи та зберігання активів інститутів спільного інвестування відповідно до Ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Рішення від 19.01.2016 року №51), строк дії яких з 19.01.2016 року - необмежено.

Послуги депозитарної установи - це відкриття рахунків в цінних паперах, обслуговування обігу, облік та зберігання цінних паперів / прав на цінні папери, активів інвестиціних фондів та нагляд за їх діяльністю у відповідності до регламентів та чинного законодавства України. Співпраця та інформаційне супроводження депонентів у відповідності до укладених договорів з ними.

Приєднатися до Умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з подальшим відкриттям такого рахунку можна підписавши ЗАЯВУ про приєднання до умов договору. Оригінал ЗАЯВИ подати уповноваженій особі депозитарної установи для її реєстрації.